Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności serwisu MigMig.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z serwisem MigMig.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JOCUS Michał Kołodziejczyk z siedzibą we Włocławku, ul. Dziewińska 29h/3, NIP: 9131507572.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Rejestracja konta w serwisie MigMig.pl oraz użytkowanie serwisu jako niezarejestrowany użytkownik jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Serwisu oraz jego niniejszej Polityki Prywatności.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz do usunięcia konta w serwisie. W celu usunięcia konta w serwisie prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@migmig.pl.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronie internetowej.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis MigMig.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Serwis MigMig.pl udostępnia opcję logowania i rejestracji za pomocą serwisu Facebook. Zasady użytkowania tej funkcjonalności wskazane są w regulaminie serwisu Facebook.

13. Operatorem płatności w serwisie MigMig.pl są Przelewy24.pl. Zasady użytkowania i płatności wskazane są na stronie Przelewy24.pl.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@migmig.pl.